tugas klx xi all class elektronika

1. tuliskan judul projek yg anda buat
2. apa yg melatar belakngi anda membuat projek tersebut
3. rumusan masalah projek yg anda buat
4. tujuan penelitian
5. manfaat penelitian bagi anda dan orang lain
6. kelemahan projek yg anda buat
7. kelebihan projek yang anda buat
8. komponen yang digunakan
9. fungsi fungsi komponen
10. kesimpulan
11. saran

note: a. dikerjakan kelompok
         b. ditulis di buka catatan
         c. didiskusikan
         d. dikumpulkan di meja pak asun
         e. mohon maaf,... bapaknya lg ada projek, jadi tugas DULU YA,...

Popular posts